• Mätningar som räknas

    Vi är din helhetsleverantör av högkvalitativa mättekniska tjänster.

    Läs mer

Välkommen till Infinite Surveying

Vi erbjuder geodetiska mätningstjänster inom bygg- och anläggningsbranschen.

Om oss

Infinite Surveying AB startade 2017 med sin grund på gedigna erfarenheter av mätningsteknik inom bygg-och anläggning.

Vi åtar oss uppdrag åt byggföretag, arkitekter, projektörer, konstruktörer och privatpersoner. För närvarande är vi involverade i flera stora byggprojekt i Stockholmsområdet men vi kommer snart synas i andra delar av Sverige.

Läs mer

Våra tjänster

Vi är din helhetsleverantör av högkvalitativa mättekniska tjänster.

Bland våra tjänster hittar du bland annat Bygg- och anläggningsutsättning, Scanning och Projekteringsinmätning, Stomnät, Tunnelmätning och utstakning och lägeskontroll som utförs inom en rad olika byggen såsom vägar och broar, tunnlar, industrier, hus, ledningar osv.

Läs mer