Välkommen till Infinite Surveying

Vi erbjuder geodetiska mätningstjänster inom bygg- och anläggningsbranschen.

Om oss

Infinite Surveying AB startade 2017 med sin grund på gedigna erfarenheter av mätningsteknik inom bygg-och anläggning.

Vi åtar oss uppdrag åt byggföretag, arkitekter, projektörer, konstruktörer och privatpersoner. För närvarande är vi involverade i flera större byggprojekt runt om i Sverige.

Läs mer

Våra tjänster

Vi är din helhetsleverantör av högkvalitativa mättekniska tjänster.

Bland våra tjänster hittar du bland annat bygg- och anläggningsutsättning, skanning och projekteringsinmätning, stomnät, tunnelmätning, utstakning och lägeskontroll som utförs inom en rad olika byggen såsom vägar, broar, tunnlar, industrier, hus och ledningar mm.

Läs mer