TJÄNSTER

Vi använder oss av den senaste tekniken med hög kvalité inom mätning och vi utför bland annat Bygg- och anläggningsutsättning, Scanning och Projekteringsinmätning, Tunnelmätning och utstakning och lägeskontroll.

Våra arbetsplatser sträcker sig i en rad olika byggen såsom vägar och broar, tunnlar, industrier, hus, ledningar osv.

Vi utför:

  • Utsättning med totalstation och GPS
  • Inmätning och relationsritningar
  • Volymberäkning och mängdreglering
  • Stomnätsmätning
  • Kontrollmätningar såsom sättningskontroll och monitorering
  • Utförande av 3D modeller för maskinstyrning

Några av våra projekt:

Bussterminal Slussen
Uppdragsgivare: Implenia

Kraftverk i Högbytorp-Upplands Bro
Uppdragsgivare: NCC

Transitledning mellan Högbytorp och Barkarby
Uppdragsgivare: Svevia

Bergtunnlar Skärholmen-Förbifart Stockholm
Uppdragsgivare: Subbterra

Bergtunnlar Johannelund-Förbifart Stockholm 
Uppdragsgivare: Implenia

Bergtunnlar Västlänken Göteborg
Uppdragsgivare: NCC


Några av våra referenser: